Friday, April 08, 2011

Light

La música que vibra 
en ti
te convirtió en 
Luz

Foto: Crèditos a quien corresponda.

Ave muerta

Cambo 4x5 Kodak caducada